Tjänster

Kontakta oss

Redig & Partners är en konsultmäklare som fungerar som ett kunskapsnav. Kunskap som skall vara en tillgång för både våra kunder och våra underkonsulter. Redig & Partners är en personlig marknadsplats för kunskap. Som konsultförmedling erbjuder vi konsulter inom teknisk projektledning, projektledning, Configuration Management, drift och underhåll, systemdesign, HW/SW-utveckling, systemarkitektur, test och verifiering.

 

För kunden

Redig & Partners Management Service startade med konsultförmedling 1994 och var en av de första konsultmäklarna på den svenska marknaden. Vi har tillgång till ca 2500 olika profiler vars kunskap är specifierade i en databas.
Vi har en väl etablerad mäklarprocess som garanterar ”rätt man/kvinna på rätt plats”.

Vid en förfrågan gör vi tillsammans med kunden en detaljerad kravspecifikation som väger in samliga kundkrav. Våra partners är i regel egna företagare eller mindre konsultföretag med lång erfarenhet och hög kvalité.

Vid förfrågningar eller om mer information önskas skicka ett mail till sales@redig.se så kontaktar vi er omgående.

För konsulten

Om du önskar uppdrag där du kan utveckla dig och värdesätter kvalitetssäkring högt samt vill ha ett personligt engagemang – då är Redig & Partners ett företag för dig.

Våra underkonsulter erbjuds ett nära och personligt samarbete och engagemang. Ett bevis är att vi har många återkommande underkonsulter, som anlitar oss år efter år. Det är viktigt för oss att man som underkonsult skall känna sig stolt över att gå via Redig & Partners. Alla våra partners är erfarna med hög kunskapsnivå och kvalité. Vi fokuserar mycket på kvalitetssäkring och har olika processer som stärker detta både inom förmedlingsrutinen och hur vi jobbar med våra kunder.

Att vara samarbetspartner med oss innebär full flexibilitet då man ej är bunden till oss som underkonsult.

Tillsammans med vårt systerföretag Realtime Embedded har vi en mycket stor CV-databas med bred kompetens inom alla tänkbara nischer och områden som stärker vårt totala erbjudande.

Är du intresserad av ett samarbete med oss, skicka din CV till sales@redig.se

 

Förmedlingsrutin

Redig och Partners jobbar efter en process som säkerställer kvaliteten inför varje uppdrag.

Processen i korthet:

  1. Vid förfrågan gör vi tillsammans med kunden en detaljerad kravspecifikation som väger in samtliga kundkrav, både ur tekniskt och personligt perspektiv.
  2. En matchning görs mot Redig & Partners CV-databas och kontaktnät. Efter urval kontaktas konsulten/konsulterna för en kvalitetssäkring för att därefter presentera en eller några få kandidater för kunden.
  3. Efter avtal är tecknat med kunden fortsätter Redig & Partners ansvar med exempelvis fakturahantering, kontinuerlig uppföljning och konsultkontakt.
  4. När uppdraget avslutas sker en skriftlig utvärdering med både kund och konsult.

 

Kunden erhåller förmedlingstjänsten utan kostnad.

Logga in