Kvalitetssäkring

Vi anser att kvalitetssäkring är en av grundbultarna för en lyckad konsultförmedling, både ur kund och konsultperspektiv.

Väljer man att anlita en konsult via Redig & Partners skall man veta att detta är en kompetens som motsvarar ens förväntningar och att konsulten är kvalitetssäkrad. Om man som konsult går via Redig & Partners skall man även ha den tryggheten att veta alla medarbetarna är av samma höga kvalitet.

Kvalitetssäkring för oss innebär att vi genomför personliga intervjuer med varje enskild konsult för att därefter ta referenser. Vi utför även alltid kvalitetssäkring under och efter avslutat uppdrag med våra kunder, för att säkerställa kvaliteten hela vägen.
Vår stora CV-databas som är uppbyggd under många års tid är kvalitetssäkrad på samma sätt.