Konsultförmedling

Komplexiteten inom branschen ökar. Verktygen blir enklare, men kräver mer specialisering av varje enskild konsult för att effektivt utnyttja utvecklingsverktygens möjligheter. Redig & Partners är specialiserat inom konsultförmedling med kompetens inom projektledning, teknisk projektledning, Configuration Management (CM), drift och underhåll, systemdesign, utvecklare, systemarkitekt, test och verifiering.

Fördelar med en konsultförmedling är:
  • Tillgång till en stor kvalitetssäkrad CV-databas.
  • Företagen får snabb tillgång till spetskompetens.
  • Med inhyrda konsulter kan en del av de fasta kostnaderna övergå till rörliga kostnader med större flexibilitet som följd.
  • Sökning, matchning och kvalitetssäkring är gjord av Redig & Partners.