Förmedlingsrutin

Redig och Partners jobbar efter en process som säkerställer kvaliteten inför varje uppdrag.

Processen i korthet:
  1. Vid förfrågan gör vi tillsammans med kunden en detaljerad kravspecifikation som väger in samtliga kundkrav, både ur tekniskt och personligt perspektiv.
  2. En matchning görs mot Redig & Partners CV-databas och kontaktnät. Efter urval kontaktas konsulten/konsulterna för en kvalitetssäkring för att därefter presentera en eller några få kandidater för kunden.
  3. Efter avtal är tecknat med kunden fortsätter Redig & Partners ansvar med exempelvis fakturahantering, kontinuerlig uppföljning och konsultkontakt.
  4. När uppdraget avslutas sker en skriftlig utvärdering med både kund och konsult.

Kunden erhåller förmedlingstjänsten utan kostnad.

Registrering i databasen är kostnadsfri.