Våra kunder.......

Våra kunder finns i en rad olika branscher – från ren IT-miljö, bank-finans, life science, telekom, datakom, fordon, försvar och medicinteknik. Vi jobbar med allt från små nybildade bolag och forskningsinstitut till stora multinationella koncerner.