Karriär

 

Exempelvis söker vi

Systemarkitekt
Som systemarkitekt är du en viktig kugge i vår verksamhet från inledande kundmöte till systemdesign, implementation och verifiering. Vi ser att du har vana av att under ett kundmöte ställa rätt frågor om kundens befintliga system och framtida mål. För att efter mötet tillsammans med kollegor ta fram systemdesign med teknikval och motiveringar som vi realiserar i samarbete med kunden

Mjukvara
Vi ser att du har erfarenhet av mjukvaruutveckling och behärskar mer än ett programspråk. Fördjupade kunskaper inom något område så som RTOS, bare metal, BSP, U-boot, Linux, kommunikationsprotokoll eller likande är meriterande.

Logga in