Om oss

Redig

Redig & Partners Management Services AB grundades redan år 1994 av Sten Redig som en av de första konsultmäklarna på den svenska marknaden.
Affärsidén är att marknadsföra och sälja fristående små bolags service och tjänster genom en renodlad konsultförmedling.

Grundaren Sten Redig har arbetat i olika ledande befattningar inom IT sen 1970. Under dessa 25 år har han haft verksamhetsansvar för ca 500 personer på sina avdelningar, förhandlat med tusentals kunder och samarbetspartners. Detta har resulterat i ett stort kvalitativt kontaktnät inom hela branschen.
För ett par år sen inledde Sten Redig och företaget Realtime Embedded en diskussion och fann många gemensamma nämnare och intressen. Detta resulterade i att hösten 2011 blev Redig & Partners och Realtime Embedded systerbolag med varandra, genom RTE Groups förvärv av Redig och Partners.

Redig & Partners drivs i samma anda och entusiasm och ska vara ett personligt företag med ”kvalitativa” konsulter, d.v.s med kompetenta, självgående specialister som alltid har kundens bästa för ögonen.

Konsultförmedling

Komplexiteten inom branschen ökar. Verktygen blir enklare, men kräver mer specialisering av varje enskild konsult för att effektivt utnyttja utvecklingsverktygens möjligheter. Redig & Partners är specialiserat inom konsultförmedling med kompetens inom projektledning, teknisk projektledning, Configuration Management (CM), drift och underhåll, systemdesign, utvecklare, systemarkitekt, test och verifiering.

Fördelar med en konsultförmedling är:

  • Tillgång till en stor kvalitetssäkrad CV-databas.
  • Företagen får snabb tillgång till spetskompetens.
  • Med inhyrda konsulter kan en del av de fasta kostnaderna övergå till rörliga kostnader med större flexibilitet som följd.
  • Sökning, matchning och kvalitetssäkring är gjord av Redig & Partners.

Kunder

Våra kunder finns i en rad olika branscher – från ren IT-miljö, bank-finans, life science, telekom, datakom, fordon, försvar och medicinteknik. Vi jobbar med allt från små nybildade bolag och forskningsinstitut till stora multinationella koncerner.

Kvalitetssäkring

Vi anser att kvalitetssäkring är en av grundbultarna för en lyckad konsultförmedling, både ur kund och konsultperspektiv.

Väljer man att anlita en konsult via Redig & Partners skall man veta att detta är en kompetens som motsvarar ens förväntningar och att konsulten är kvalitetssäkrad. Om man som konsult går via Redig & Partners skall man även ha den tryggheten att veta alla medarbetarna är av samma höga kvalitet.

Kvalitetssäkring för oss innebär att vi genomför personliga intervjuer med varje enskild konsult för att därefter ta referenser. Vi utför även alltid kvalitetssäkring under och efter avslutat uppdrag med våra kunder, för att säkerställa kvaliteten hela vägen.
Vår stora CV-databas som är uppbyggd under många års tid är kvalitetssäkrad på samma sätt.

Logga in